Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pirciuslen/domains/pirciuslenis.lt/public_html/wp-content/plugins/slidezoom/function/common.php on line 98
Home

APIE SODYB?

Svetingas Radviliškio kraštas laukia vis?, kurie nori maloniai pails?ti ir ar?iau susipažinti su jo istorija, dabartimi bei ?ia gyvenan?iais paprastais, nuoširdžiais žmon?mis. Sodyba „Pir?i? sl?nis“ – yra netoli Gudeli? ežero, o jos pakraštyje teka up? Ramuoš?.

Sodyboje galite šv?sti ?vairias šventes, rengti seminarus.
Mes laukiame poilsiautoj?, kuriems nesvetimas aktyvus poilsis. Šeimininkai – pir?i? m?g?jai, tod?l ?ia gal?site išbandyti ir rusišk? pirt?, turkišk?, bei patirti kubilo malonumus po atviru dangumi.

O svarbiausia, ?ia rasite ramyb?, laisv? ir poils?, malon? bei kokybišk? aptarnavim?.

NAUJIENOS

Jau veikia pokyli? sal? talpinanti iki 80 žmoni? . M?s? sodyba - tai puiki vieta šv?sti vestuves, gimtadienius, rengti klasiok?, grupiok?,  bendradarbi? susitikimus ir visas kitas šventes, ar tiesiog maloniai ir turiningai praleisti laik? su draugais ar šeima. Apsilankykite pas mus ir J?s? švent? taps m?s? maloniu r?pes?iu.

Pokyli? sal?s kaina priklauso nuo J?s? norimos datos, žmoni? skai?iaus ir pasirenkam? paslaug? - pramog? kiekio, ta?iau visada stengiam?s rasti abiems pus?ms tinkant? variant?.

Sodyba taip pat nuomuojama ir be nakvyn?s. Galima atskirai užsisakyti pirt?, sporto aikšteles ir kitas m?s? si?lomas paslaugas.

Kubilas, arba namin? japoniška pirtis. Tai – paprasta, medin? statin? su karštu vandeniu. Kaitinamasi tokioje pirtyje s?domis arba pusiau atsigulus, atidžiai ži?rint, kad širdies plotas likt? virš vandens. Vanduo ?kaista iki 45-50°C . Viena iš svarbiausi? s?lyg? – medin? statin? turi b?ti švarioje, v?sioje ir gerai v?dinamoje patalpoje arba lauke, po atviru dangumi. Seniau kubile vandens dažnai nekeisdavo. Tame pa?iame vandenyje maudydavosi visi šeimos nariai arba sve?iai. Ant galvos labai dažnai užmaunama šaltu vandeniu suvilgyta kepurait?. Po 10 minu?i? kaitinimosi j?s? pulsas gali pakilti iki 120 d?ži? per minut?, tod?l ne?pratusiems gali šiek tiek svaigti galva. Po šios pirties rekomenduojama pails?ti. Japoniškos pirties proced?ra prasideda nusiprausimu duše arba gausiu apsipylimu iš r??kut?s. Tik po to einama ? kubil?. Po pirties rekomenduojama maždaug valand? pagul?ti. Tik ?sivaizduokite – j?s lepinat?s karštame vandenyje, aplinkui – snieguoti laukai, iš l?to leidžiasi raudona saul?…

Medikai išsiaiškino, kad tokia paprasta proced?ra turi puik? profilaktin? poveik? nuo gripo, slogos, o taip pat padeda sergant reumatu, nerv? ir širdies – kraujagysli? ligomis, medžiag? apykaitos sutrikimais.